Menu
Obec Lhotka u Litultovic
Lhotka u Litultovic

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice

4. Základní informace k životní situaci

Absolvent zahraniční vysoké školy (občan České republiky i cizinec) může požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • absolvent zahraniční vysoké školy, nebo

  • zákonný zástupce absolventa vysoké školy, nebo

  • na základě plné moci jeho zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Musíte být držitelem zahraničního diplomu o vysokoškolském vzdělání a požádat o uznání zahraničního vzdělání na území České republiky.

Nutné je splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost podejte věcně příslušnému orgánu (veřejná vysoká škola nebo příslušné ministerstvo).

8. Na které instituci životní situaci řešit

  • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program.

  • Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace musí obsahovat:

  • datum narození,

  • adresu trvalého bydliště, příp. adresu určenou pro doručování,

  • název a adresu zahraniční vysoké školy,

  • název studijního programu a oboru studia,

  • datum zahájení a ukončení studia.

K žádosti je třeba přiložit také následující přílohy:

  • úředně ověřenou kopii diplomu (notářem nebo matrikou),

  • úředně ověřenou kopii seznamu vykonaných zkoušek nebo dodatek k diplomu (tzv. "Diploma Supplement"),

  • úřední překlady obou dokumentů do češtiny (nutné ověřit, zda veřejná vysoká škola úřední překlad vyžaduje),

  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent zahraniční vysoké školy,

  • rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka, žádá-li o uznání osoba, které bylo toto postavení přiznáno.

    Uznávací orgán může požadovat ověření diplomu Apostillou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, podepsané 5.10.1961 v Haagu, tzv. Haagská úmluva, publikovaná pod č. 45/1999 Sb.) nebo ministerstvem zahraničních věcí příslušného státu nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, byl-li doklad vydán v zemi, která není signatářem Haagské úmluvy.

    11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

    Můžete však využít formuláře žádostí, které jsou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých veřejných vysokých škol, příp. na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

    12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

    Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

    13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů; ve složitějších případech činí lhůta 60 dnů ode dne doručení kompletní žádosti (včetně příloh).

    14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

    15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Další činnosti nejsou stanoveny.

    16. Elektronická služba, kterou lze využít

    Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

    17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

    Smlouvy a úmluvy:

    • Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)

    • Dvoustranné smlouvy o právní pomoci

    • Haagská úmluva

    18. Jaké jsou související předpisy

    Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

    19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Do 15 dnů od doručení rozhodnutí můžete podat:

    • odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola,

    • rozklad k ministrovi, jestliže napadené rozhodnutí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

    20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Za neoprávněné užívání akademického titulu lze uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

    21. Nejčastější dotazy

     

    22. Další informace

    Další informace vám může poskytnout Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, e-mail: nostrifikace@msmt.cz nebo enic-naric@msmt.cz.

    23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

    24. Související životní situace a návody, jak je řešit

     

    25. Za správnost návodu odpovídá útvar

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor vysokých škol

    26. Kontaktní osoba

    Kamila Čížová, Zdeňka Pastorová, Lucie Trojanová

    27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

    31.12.2014

    28. Popis byl naposledy aktualizován

    09.01.2015

    29. Datum konce platnosti popisu

    Bez časového omezení.

    30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

     

    Mobilní aplikace

    Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

    Kalendář

    Po Út St Čt So Ne
    26 27
    1
    28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5

    Fotogalerie

    Náhodný výběr z galerie

    Aktuální počasí

    dnes, sobota 28. 1. 2023
    mírné sněžení 0 °C -2 °C
    neděle 29. 1. mírné sněžení 1/-4 °C
    pondělí 30. 1. mírné sněžení 1/-2 °C
    úterý 31. 1. zataženo 3/1 °C

    nahoru