Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic

volební období 2014 - 2018

 

Jan Houdek- starosta
  Lenka Hanáková- místostarostka
 Jaromír Košárek  - předseda KV
Jiří Mazur - člen ZO
 Jiří Opatřil - člen ZO
Marek Maisel - předseda KuV
 Josef Mazur- předseda FV

 

 Kontrolní výbor:
Jaromír Košárek 
- předseda KV
Marek Maisel - člen KV

Tomáš Hruška - člen KV


 Finanční výbor:
 Josef Mazur - předseda FV

Jiří Mazur - člen

Lenka Hlubová - členka 

 

Kulturní výbor

 Marek Maisel - předseda KuV
 Jiří Opatřil -  člen KuV
Eva Maislová - členka KuV
Jana Hipschová- členka KuV

 


 Komise přestupková:

Bc. Lenka Benková - předsedkyně
Václav Čermín
 Eva Hrušková