Navigace

Obsah

logo

Projekt "Fasáda KD ve Lhotce u Litultovic" v roce 2022 je spolufinancován dotací z rozpočtu MSK ve výši 400.000,- Kč

logo

Projekt "Podpora požárního sportu, oslava výročí vzniku SDH Životské Hory" byl spolufinancován z "Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021" Moravskoslezského kraje. 

logo

Dokončení komplexní rekonstrukce kaple nejsvětější Trojice ve Lhotce u Litultovic

je spolufinancován v roce 2021 dotací z rozpočtu MSK ve výši 400.000,- Kč

záměr projektu : provedení nové fasády kaple

logo

Projekt "Podpora činnosti SDH Životské Hory" byl splufinancován z "Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020 Moravskoslezského kraje"

logo

Projekt "Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníku u hřbitova ve Lhotce" byla provedena s využitím finančního příspěvku poskytnutého z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2020".

 

 

 logo

Projekt "Rekonstrukce kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic" akce rekonstrukce stávajících žulových schodišť k oběma vchodům do kaple a vybudování okapového chodníku v roce 2019 byla provedena s využitím finančního příspěvku poskytnutého z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK na rok 2019 

 logo

 

Lhotka u Litultovic - rekonstrukce střechy kulturního domu 2018

projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2018"

 

 

 

 

Lhotka u Litultovic - rekonstrukce VO a střechy OÚ

 logo

Projekt "Lhotka u Litultovic - rekonstrukce VO a střechy OÚ" je spolufinancován z rozpočtu MSK a rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014"

 

 

Oprava válečného hrobu - pomníku padlým u hřbitova ve Lhotce u Litultovic

 logo

Projekt "Oprava válečného hrobu - pomníku padlým u hřbitova ve Lhotce u Litultovic "je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

 

 

Rekonstrukce krovu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic

Ministerstvo kultury ČR


Ministerstvo kultury ČR
 

Projekt "Rekonstrukce krovu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic" je spolufinancován v rámci státní finanční podpory v Havarijním programu v roce 2014

 

 

 

Rekonstrukce místní komunikace přes Životské Hory  2017

logo MMR

Projekt Rekonstrukce místní komunikace přes Hory byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

"Rekonstrukce stropu kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic"


Ministerstvo kultury ČR
 

Akce obnovy nemovité kulturní památky byla provedena v roce 2017 

s využitím finančního příspěvku poskytnutého z programu :

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" 

"Obnova místní komunikace Kolem kaple" 2018

logo MMR

Projekt Obnovamístní komunikace Kolem kaple byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

"Oprava oken a dveří v kapli Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic" 2018

MZ

Projekt Oprava oken a dveří v kapli Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic je spolufinancován za podpory Ministerstva zemědělství ČR

 

Projekt "Rekonstrukce kaple Nejsvětější trojice ve Lhotce u Litultovic" akce obnova vnitřních omítek včetně výmalby v roce 2018 byla provedena s využitím finančního příspěvku poskytnutého z programu :

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšiřenou působností"

 

 

MK