Navigace

Obsah

zde ke staženíInformace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 

 

1. Název
Obec Lhotka u Litultovic
2. Důvod a způsob 
   založení
Obec Lhotka u Litultovic (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura
Samospráva
Zastupitelstvo má 7 členů
Jan Houdek - starosta
Lenka Hanáková- místostarostka
Jiří Mazur - člen ZO
Jiří Opatřil - člen ZO
Jaromír Košárek - předseda KV
Marek Maisel - předseda KuV
Josef Mazur - předseda FV
 
Kontrolní výbor
Jaromír Košárek - předseda KV
Marek Maisel - člen KV
Tomáš Hruška - člen KV
 
Finanční výbor
Josef Mazur- předseda FV
Jiří Mazur - člen FV
Lenka Hlubová - členka FV
 
 
Kulturní výbor
Marek Maisel - předseda KuV
Jiří Opatřil - člen KuV
Eva Maislová - členka KuV
Jana Hipschová - členka KuV
 
 
Komise přestupková
Václav Čermín
Eva Hrušková
Bc. Lenka Veronika Benková - předsedkyně
 
4. Kontaktní spojení
Obecní úřad Lhotka u Litultovic
Lhotka u Litultovic 61
74755 Litultovice
 
Telefon:                +420 556 309 133        
Fax:                      +420 556 309 133        
Internetové stránky: www.lhotkaulitultovic.cz
4.1.Kontaktní poštovní  
     adresa
Obecní úřad Lhotka u Litultovic
Lhotka u Litultovic 61
74755 Litultovice
4.2.Adresa úřadovny
     pro osobní návštěvu
Obecní úřad Lhotka u Litultovic
Lhotka u Litultovic 61
74755 Litultovice
4.3. Úřední hodiny
Úterý: 9:00 - 12:00
Čtvrtek: 16:00 - 20:00
4.4. telefonní čísla
Kancelář
Tel:                +420 556 309 133        
Fax:               +420 556 309 133
 
Kancelář starosty
Tel:                +420 556 309 133        
Mobil:            +420 721 815 898
4.5. Čísla faxu
Fax:               +420 556 309 133     
4.6. Adresa internetové
      stránky
 
4.7 Adresa e-podatelny
-
4.8. Další elektronické
     adresy
 
5. Bankovní spojení
Číslo účtu: ČS Opava  1859773369/0800
                  ČNB Ostrava 94-1315821/0710
6. IČ
00635375
7. DIČ
není plátce DPH
8. Dokumenty
 
8.1. Seznamy hlavních 
      dokumentů
 
8.2. Rozpočet
zde ke stažení Rozpočet 2013
zde ke stažení Rozpočet 2014
zde ke stažení Rozpočet 2016
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí
     a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
Formuláře jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Lhotka u Litultovic
13. Popisy postupů –
     návody pro řešení
     životních situací
Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Lhotka u Litultovic, nebo na stránkách "Portál veřejné správy české republiky" portal.gov.cz
14.Předpisy
 
14.1. Nejdůležitější
       používané předpisy
14.2. Vydané právní
        předpisy
 
15. Úhrady za poskytování
     informací
 
15.1. Sazebník úhrad za
        poskytování
        informací

zde

15.2 Usnesení nadřízeného
      orgánu o výši úhrad
      za poskytnutí
      informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16.Licenční smlouvy
 
16.1. Vzory licenčních
        smluv
 
16.1 Výhradní licence
 
17. Výroční zpráva
     podle zákona č. 
     106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015