Navigace

Obsah

Zpět

OZV č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka u Litultovic
č. 1/2009,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic se na svém zasedání dne 18.12.2009 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Čl 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Čl 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

 

 

 


……………………………… ………………………………..
Vojtěch Viater Ludvík Machovský
místostarosta starosta

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce : 19.12.2009
Sejmuto z úřední desky : 3.1.2010

 

Vyvěšeno: 19. 12. 2009

Datum sejmutí: 3. 1. 2010

Zpět